حجاب چرا؟

برخـــی برای حمایت از حجـاب در کشـورهای مختلـف جهـان  راهپیـمایـی می کنند؛ عـده ای هـم می خـواهنـد به زور بـا حجاب مقابله کنند.

۱

برخـــی برای حمایت از حجـاب در کشـورهای مختلـف جهـان  راهپیـمایـی می کنند؛ عـده ای هـم می خـواهنـد به زور بـا حجاب مقابله کنند.

 بنظرتان چرا حجاب اینقدر مهم است؟

جواب های یک خطی خود را در بخش نظرات در پایین برای ما بفرستید.


  • ۲۰ نظرها
نمودار فعالیت کاربران در طول هفته گذشته
با کلیک بر روی گزینه ها، الگوی کمرنگ را بسازید