آنچه باید درباره تاریخ پیشرفت ژاپن بدانیم

آیا ژاپن به کمک آمریکا پیشرفت کرد؟

۱

 


  

خیلی غلط!


 
 
به نظر شما پیشرفت اقتصادی ژاپن از چه زمانی شروع شد؟
 کمی فکر کنید...
از حدود چند سال قبل؟اگر رسانه های تحت نفوذ قدرت های دنیا توانسته باشند به ذهن شما جهت بدهند، احتمالا فکر می کنید که پیشرفت ژاپن از جنگ جهانی دوم شروع شده است؛ آن هم با کمک آمریکا! این یک روایت کاملاً غلط و در راستای بر هم زدن دستگاه تحلیلی مردم دنیا به خصوص کشورهای در حال توسعه است؛ مردمی که باید فکر کنند کشوری مثل ژاپن از یک وضعیت عقب مانده با کمک و نفوذ آمریکا پیشرفت کرد و تبدیل شد به آن چه از ژاپن می دانیم!

 
 

به نظر شما پیشرفت اقتصادی ژاپن از چه زمانی شروع شد؟ 


 
 
۲

  

دوره ادو 江戸時代 

 

پیشرفت اقتصادی ژاپن یک فرایند چند صد ساله است؛ فرایندی که به نحوی از اوایل قرن 18 میلادی و در دوره حکومت ادو که به دوره توکوگاوا مشهور است، پایه ریزی شد. این دوره در واقع زمانی است که اروپایی ها به مرور به سمت شرق آسیا می روند تا اسباب استعمار و البته تجارت و تبلیغ مسیحیت را با خود به آنجا ببرند تا با سیاستی شبیه آنچه در آفریقا اجرا کردند هم از طریق کشیش های مسیحی و هم از طریق تاجران و یا حتی با اعمال زور، کشورهای شرق آسیا را به منطقه نفوذ خود اضافه کنند. 


     
۳

  

ما را به خیر تو امید نیست...


 
 

ژاپن در این مدت، بسیار کمتر از چین برای اروپایی های استعمارگر جذابیت داشته است؛ چین به دلیل ثروت گسترده، زمین های وسیع کشاورزی، داشتن نشانه های اولیه از صنعت پیشرفته برای اروپایی ها جذاب بود و به طور کامل به اشغال درآمد و از طریق سیاست هایی چون تبلیغ مسیحیت و توزیع تریاک، کاملا از پا درآمد و برخی وسایل اختراع شده توسط چینی ها به اروپا رفت و هسته هایی از پیشرفت صنعتی را به ارمغان آورد. ولی ژاپن خصوصا به جهت جاذبه کم موقعیت جغرافیایی از شر استعمارگران بیشتر در امان بود و برخلاف چین کمتر غارت شد و به همین دلیل فرصت رشد زیر سایه جذابیت های کمی که داشت برایش فراهم شد. 


  
 

فرصت رشد زیر سایه جذابیت های کمی که داشت برایش فراهم شد


    
۴

  

عصر ساکوکو 鎖 国


  

در همان ادو در ژاپن، پس از آن که حاکمان ژاپنی از تجارت و نفوذ اقتصادی اروپایی ها احساس خطر کردند، سیاستی بسیار مهم را به تصویب رساندند؛ سیاست Sakoku (کشور بسته) که از حوالی سال 1633 تا 1853 به مدت 220 سال در ژاپن اجرا شد و نقش بسیار مهمی در پیشرفت های بعدی ژاپن ایفا کرد. این بازه تاریخی و سالهای بعد از آن، دقیقا همان قسمت حذف شده از تاریخ به روایت آمریکا و رسانه ها و روشنفکران وابسته به آنهاست. در سیاست Sakoku، بیش از دو قرن، ژاپن درهای کشور خود را به روی تاجران و کالاهای خارجی بست؛ تقریبا هیچ خارجی اجازه ورود به ژاپن نداشت؛ واردات به شدت محدود شد و همچنین خروج ژاپنی ها از کشور نیز بسیار محدود شد. (1) ژاپن در همین سالها توانست با توجه به اینکه چندان برای اروپایی ها و آمریکایی ها جذاب نبود و البته به دلیل موقعیت خوب جغرافیایی اش، از شر اروپایی ها، استعمار، بردگی و دخالت همه جانبه مثل بسیاری دیگر از کشورهای دنیا در امان بماند. به نظرتان سیاست Sakoku چگونه به اتمام رسید؟  


  
 

این بازه تاریخی  همان قسمت حذف شده از تاریخ به روایت آمریکاست


  
۵

  

دوره باکوماتسو 幕 末

 

حدس بزنید! 
حدس زدن آن اگر کمی از تاریخ جهان مطلع باشید کار چندان سختی نیست! بله! سیاست کشور بسته ژاپن با حمله آمریکا به بنادر ژاپن به پایان رسید! متیو پری، ناخدای کشتی های جنگی آمریکایی در سال 1853 به دستور و با نامه شخص رئیس جمهوری آمریکا با چهار کشتی سیاه آمریکایی به سواحل توکیو رسید و ژاپنی ها را تهدید به حمله نظامی کرد و آنها هم کوتاه آمدند تا از حمله به کشورشان جلوگیری کنند. (2) این بازه تاریخی از سیاه ترین دوره های تاریخ سیصد ساله ژاپن است؛ تاریخی که پر از قراردادهای ننگین و یک طرفه تجاری است. عصری که ژاپنی ها به آن عصر قراردادهای نابرابر می گویند؛ پیمان تجاری ننگین کاناگاوا در همین سالها امضا شد؛ (3)در همین سالها قراردادهای مشابهی با روسیه و و انگلستان و فرانسه امضا شد و شاید برایتان جالب باشد که بدانید در همین دوره حدودا ده ساله، آمریکایی ها حق کاپیتولاسیون شهروندان آمریکایی را هم به ژاپنی ها تحمیل کردند! (همین زورگویی ها در زمان پهلوی دوم که نماد وابستگی ایران به قدرت های غربی است، بر سر ما هم آمد) در این دوره کوتاه در یک کلام اروپایی ها و آمریکایی ها بسیار تلاش کردند تا تمام پیشرفت های دویست ساله عصر درهای بسته را از بین ببرند؛ بنادر تجاری ژاپن را به روی کشتی های غربی باز کنند؛ حق محاکمه شهروندان غربی را از دادگاه های ژاپنی بگیرند؛ تعرفه های بسیار پایینی برای کالاهای وارداتی ژاپن وضع کنند و در یک کلام تلاش کردند تا ژاپن را هم به خاک سیاه بنشانند.(4)


  
 

در یک کلام تلاش کردند تا ژاپن را هم به خاک سیاه بنشانند


  
۶

  

کم نیاری، بردی


  

 در همین دوره، مردم ژاپن عمیقاً از ضرر مطلق کشورهای استعمارگر غربی و تلاش همه جانبه آنها برای ضربه به فرهنگ و اقتصاد کشورشان مطلع شدند؛ در سالهای بعد از دوره ده ساله پیمان های اجباری نابرابر، روحیه دشمن ستیزی در ژاپنی ها گسترش پیدا کرد. در همین سالها طرفداران امپراتور ژاپن و مخالفان استعمارگران به کشتی های آنها حمله کردند و کشورهای اروپایی (فرانسه و انگلستان و هلند) به همراه آمریکا هم با حمله متقابل به آنها پاسخ دادند.  


 
 
 

در سالهای بعد از دوره ده ساله پیمان های اجباری نابرابر، روحیه دشمن ستیزی در ژاپنی ها گسترش پیدا کرد


 
 
۷

  
 

عصر میجی 明治時代


  

با ظهور امپراتور میجی و برخی جنگ های داخلی در ژاپن، دوره حکومت ادو به پایان رسید و عصر اصلاحات میجی آغاز شد؛ حکومتی که با شعار «بیگانگان را بیرون اندازید» (5) به قدرت رسید و تا سالهای بعد با در پیش گرفتن سیاست استقلال اقتصادی و مخالفت با وابستگی به اروپایی ها و آمریکا باعث ادامه یافتن پر سرعت رشد اقتصادی ژاپن شد. عصر میجی که در اساس با اندیشه های ضد استعماری مردم ژاپن شروع شد، توانست به موقع جلوی خسارت های دیگری که از سوی استعمارگران در انتظار ژاپن بود جلوگیری کند. 


 
 
۸

  
 

عصر استقلال

 

در عصر میجی، همت مردمان ژاپن به همراه هم باعث شد تا با حمایت های گسترده دولت، امکانات مختلفی مثل تلگراف و راه آهن و کارخانه های مختلف به شهرهای مختلف ژاپن برسد؛ ارتش ژاپن در این دوره نوسازی و تجدید شد. در همین زمان کارخانه های تولید اسلحه بومی را در توکیو و سایر شهرها تاسیس شد؛ میجی میدانست که نباید برای اسلحه مدرن وابسته به واردات از کشورهای دیگر باشد. ژاپن در این سالها توانست با روحیه دشمن ستیزی که برآمده از سالهای تحمیل قراردهای نابرابر و ننگین بود پایه های یک کشور قدرتمند مستقل را بنیان گذارد و وارد عصر صنعتی شدن خود شد. 


  
 

میجی میدانست که نباید برای اسلحه مدرن وابسته به واردات از کشورهای دیگر باشد


  
۹

 
 

در راه پیشرفت


 
 

ژاپن با سیاست های میجی آنچنان به پیشرفت اقتصادی و نظامی دست یافت که توانست کشور روسیه را در جنگ سال 1905 شکست دهد؛ (6) ژاپن در همین سالها توانست بر قدرت بزرگ چین هم غلبه پیدا کند؛ کشوری که سالها عملا تحت نفوذ و تصرف غربی ها و اندیشه های آنها مانده بود و نتوانست راه استقلال را تا آن زمان پیش بگیرد. شکست روسیه از ژاپن هم نشان دیگری از موفقیت قابل توجه سیاست های پیشرفت مستقل ژاپن در عصر میجی بود. ژاپنی ها در نبرد دریایی سوشیما روسیه را در هم کوبیدند و پس از نشان دادن اقتدار خود، با روس ها پیمان امضا کردند؛ ژاپن حالا که قدرتمند شده بود می توانست پیمان های برابر امضا کند و خود را به عنوان قدرت نوظهور به دنیا معرفی کند؛ کشوری که هم ترازان وابسته اش، همچنان تحت نفوذ بودند، حالا با کشورهای قدرتمند دیگر بر سر میز مذاکره می نشست.


  
 

کشوری که هم ترازان وابسته اش، همچنان تحت نفوذ بودند، حالا با کشورهای قدرتمند دیگر بر سر میز مذاکره می نشست


   
۱۰

  

اشتباه تاریخی


  

ژاپن پس از جنگ جهانی اول به عنوان یکی از پنج قدرت اصلی دنیا به کنفرانس صلح ورسای رفت؛ (7) همین کشور که در همه این سالها در حال پیشرفت بود، بعد از جنگ جهانی اول هم در حد فاصل سالهای 1937 تا 1945 از لحاظ نظامی بسیار پیشرفت کرد. کشوری که در آن زمان مستقیما با آمریکا درگیر بود و از قدرت های اصلی جنگ محسوب میشد، با حمله نظامی غیرانسانی و کشتارجمعی آمریکا و حمله اتمی به ناگاه وارد مرحله جدیدی شد. ژاپنی نتوانستند استقلال و مقاومت خود را حفظ کنند و مرتکب اشتباه شدند. مسیر پیشرفت اقتصادی و نظامی ژاپن که در تا آن زمان بدون شک جزو پنج قدرت اصلی نظامی و اقتصادی بود و با سرعتی قابل توجه به رشد خود ادامه می داد، به شدت کند شد؛ توانایی نظامی ژاپن توسط آمریکایی ها کاملا نابود شد تا عملا کشور مستقل ژاپن در عرصه سیاسی و نظامی به معنایی که پیش از جنگ جهانی دوم وجود داشت، از بین برود. پیشرفت اقتصادی ژاپن کاملا ذیل آمریکا تعریف شد و ارتش مستقل و بسیار قدرتمند آن از بین رفت. 


  
 

پیشرفت اقتصادی ژاپن کاملا ذیل آمریکا تعریف شد و ارتش مستقل و بسیار قدرتمند آن از بین رفت


  
۱۱

 
 

داستانی برای نفوذ


 
 

آنچه طرفداران و عوامل استعمارگران و به خصوص آمریکا تلاش می کنند از ژاپن روایت کنند، کشوری است که تا سال 1945 بدبخت و ضعیف و عقب مانده است و به ناگاه با اعمال نفوذ آمریکا قدرت اقتصادی پیدا می کند!! این روایت کاملا غلط و برای راحت کردن نفوذ و سیطره آمریکا در سایر کشورهایی است که سودای پیشرفتی به اندازه ژاپن را در سر می پرورانند. سیاه ترین عصر تاریخ ژاپن اتفاقا همان سالهایی است که آمریکایی ها با تهدید ژاپن به جنگ، قراردادهای ننگین امضا کردند و ژاپن پس از پیشرفت مستقل در عصر میجی و سالهای بعد از آن به کشوری قدرتمند تبدیل شده بود و اقتصادی صنعتی و پیشرفته داشت، روسیه را شکست داده بود، در کنفرانس ورسای حضور داشت و خود قدرت مستقل نظامی محسوب می شد که آمریکا نسل کشی بمب اتم را در آنجا به راه انداخت.


  
 

ژاپن پس از پیشرفت مستقل در عصر میجی و سالهای بعد از آن به کشوری قدرتمند تبدیل شده بود 


   
۱۲

  

تجربه هایی برای همه


  

تجربه تاریخی ژاپن به مردم جهان نشان می دهد که حفظ مسیر استقلال و پرهیز از وابستگی چگونه می تواند رشد اقتصادی و پیشرفت واقعی یک کشور را پدید آورد و البته به ما ثابت می کند که چگونه به محض تضعیف سیاست مقاومت، قدرت واقعی یک کشور توسط مستکبران سرکوب شده و عملا به مستعمره نوین یا مستعمره صنعتی آنها تبدیل خواهند شد. ژاپن چون قوی شده بود، آمریکا تصمیم گرفت مثل بقیه کشورها به جای غارت منابع طبیعی و به خاک سیاه نشاندن آن کشور، از ژاپن کشوری وابسته بسازد و پیشرفت هایی که تا آن سال به دست آمده بود را به نفع اقتصاد خود استفاده کند. اگر ژاپن میخواست مثل سالهای 1854 تا 1967 در حالی که پیشرفت صنعتی نکرده بود دست به دامان کشورهای استعمارگر شود تا او را پیش ببرند، سرنوشتی بهتر از بسیاری از کشورهایی که با نفوذ غربی ها به خاک سیاه نشستند پیدا نمی کرد و اگر مسیر استقلال خود را بعد از جنگ جهانی دوم با همه دشواری ها ادامه می داد اکنون قدرتی مستقل و به مراتب پیشرفته تر بود و می توانست در تصمیم گیری های جهانی نقش موثر ایفا کند. 


  
 

آنچه تجربه تاریخی ژاپن به مردم جهان نشان می دهد


 
   
۱۳

  

منابع

  

1- https://www.britannica.com/place/Japan/The-bakuhan-system
2- https://history.state.gov/milestones/1830-1860/opening-to-japan
3- https://www.archives.gov/exhibits/featured-documents/treaty-of-kanagawa
4- https://wiki.samurai-archives.com/index.php?title=Bakumatsu_Period
5- https://www.nakasendoway.com/glossary/expel-the-barbarians-2
6- https://nationalinterest.org/feature/when-japan-russia-went-war-the-great-war-1905-11251
 7- http://www.ndl.go.jp/modern/e/cha3/description07.html

 • ۲۳ نظرها
نمودار فعالیت کاربران در طول هفته گذشته
با کلیک بر روی گزینه ها، الگوی کمرنگ را بسازید
 • حسین کریم خواه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۲

  واقعا تشکر میکنم از این مطالب ناب و کاربردی که میذارید خیلی استفاده میکنم در عرصه های مختلف

 • شیعه علی(ع) ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۰

  سلام
  مطلب بسیار عالی بود و اینکه مستند بود خیلی بهترش می کرد.
  لطفا از این مدل پاسخ به شبهات(سیاسی و اجتماعی و اقتصادی) بیشتر بذارید واقعا مفیده.
  با تشکر

 • رویا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۸

  بسیار عالی بود
  اینکه منابع هم در دسترس بودند مزید بر تاییدات است
  خوب است دوستان در انتشار آن اهتمام بورزند
  باید در مدارس منتشر کنیم

 • هورالهویزه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۲

  سلام.واقعا ممنونم.مطلب فوق العاده ای بود. من خودم چند ساله دارم روی ادبیات ژاپن کار میکنم و واقعا میشه گفت بخشهایی از این حس بردگی ای که آمریکاییها در ژاپنیها به وجود آوردند و اون احساس تنفر رو میشه لابلای بعضی آثارشون پیدا کرد،و حتی در ساخت بسیای از کارتونها (انیمه ها) و فیلمهاشون هم میشه این رو حس کرد. هرچند بعضی از این آثار هم انقدر تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار گرفتند که اصالت ژاپنی خودشان رو از دست دادند و این واقعا برای ادبیات یک کشور تاسف باره.
  لطفا باز هم از اینجور مطالب در مورد تاریخ جهان بذارید .

 • علی عباسی ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۵

  سلام از این دست مطالب که به سوالات و شبهات پاسخ میدهد بیشتر بگذارید.

 • حامد ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۷

  سلام بسیار زیبا ممنون از مطالب با ارزشتون

 • محمود ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۸

  سلام
  خسته نباشید
  تشکر از این مطلب بسیار مفید. به جواب این سوال خیلی احتیاج داشتم و هیچ جا جوابی برایش ندیده بودم، تا امروز که مطلب شما را مطالعه کردم.
  باتشکر

 • مهدی ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۶

  عالی بود لطفا گسترش بدید مثل چند صد هزار کانال ماهواره شما جوونید مثل خودم نوبت ماست. با سلاح خودشون خلع سلاحشون کنیم.

 • رضا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۱

  واقعا مطلب جالبی بود ، خسته نباشید.
  بیزحمت یک اینفوگرافیک هم از این کار تهیه کنید . قطعا اثر گذار خواهد بود . انشاالله .
  موفق باشید

 • جواد براتلو ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۷

  اینکه مستند بود عالی بود ، رفتیم برا ساخت موشن گرافی و اینا ان شاءالله ، سایه مولا مستدام

 • س ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۲:۵۱

  باسمه تعالي
  سلام عليكم .خسته نباشيد
  چنانچه ممکن است دررابطه باچگونه درهم شکسته شدن استقلال ژاپن بعدازحمله اتمی آمریکاووضع ونفوذدرون آنجاونقش وحضورژاپن بصورت جهانی صحبت بشود.

 • ali ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۲:۰۰

  عالی بود

 • احسان ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۰

  واقعا متن جالب و جدیدی و مفیدی بود، ممنون

 • حمید ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۷

  بسیار عالی

 • شهاب الدین کاظمی ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۸

  با عرض سلام و ادب
  متن نوشته شده تا زمان قبل از نفوذ امریکا در ژاپن بسیار جذاب بود. یعنی تا سال 1945. اما دقیقا در نقطه اوج داستان در نقطه ای که ژاپن زیر سیطره امریکا میرود قطع شد. معلوم نشد وقتی ژاپن قبول کرد زیر سیطره امریکا برود چرا باز هم بسیار پیشرفت کرد و الان جز کشورهای بسیار پیشرفته دنیاست؟ معلوم نشد ضرر زیر سیطره امریکا رفتن برای ژاپن چه بوده است؟
  بنده به عنوان خواننده متوجه نشدم اگر کشوری امروز زیر سیطره امریکا برود سود خواهد کرد یا ضرر

 • سلام ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۰

  فوق العاده بود. تا بحال این رو نشنیده بودم.واقعا ممنون

 • سیاوش نفیسی ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۸

  باسلام
  مطلب خوبی بود
  لطفا یک نسخه خلاصه تر نیز برای درج در شبکه های اجتماعی بگذارید
  ممنون

 • pooya ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۱

  عالی بود خسته نباشید فقط یک سوال و یک پیشنهاد چرا تو همین سایت و یا سایت اصلی رهبری یک قسمت دایمی برای معرفی طراحی صنعتی و اقتصادی جوان ها راه اندازی نمی کنید ؟ ما کجا باید این طرح های اقتصادی مون رو مطرح کنیم اینطوری اگر اینجا و این سایت باشه خیلی عالی میشه ممنون امیدوارم توجه کنید و نظرتون رو بهم بگید
  یا علی

 • میثم مرادیان ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۳

  امیرالمومنین(ع) در وصیتی که در نهج البلاغه به امام حسن (ع) می‌کنند می‌فرمایند: «پسرم! احوال امم و ملل و تواریخ را به دقت مطالعه کن و از آنها درس بیاموز!» بعد چنین تعبیری دارند: «پسرکم! اگر چه عمر محدودی دارم و با امتهای گذشته نبوده ام که از نزدیک وضع و حال آنها را مطالعه کرده باشم، اما در آثارشان سیر کردم و در اخبارشان فکر کردم تا آنجا که مانند یکی از خود آنها شدم، آنچنان شده ام که گویی با همه آن جوامع از نزدیک زندگی کرده ام.» (نهج البلاغه/31)
  تاریخ یکی از مسائل شناخت و راهنما برای ساختن آینده مان است.
  ممنون

 • محمد ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۷

  متشکر
  لطفا منابع این متن را هم در دسترس قرار دهید تا اعتبار آن مشخص شود.

  پاسخ KHAMENEI.IR

  منابع در دسترس است.

 • امیر حسین شاملویی ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۰

  با سلام.خیلی ممنونم بابت این مقاله کار آمد و عالی .
  ولی به نظر من باید یک چیز دیگه هم به این مطالب اضافه میشد ، و ان این است که در طول این سال ها مسئولان اجرایی ژاپن قوی کار کردند . و به خود سازی که اسلام در مورد اون مفصل حرف زده رسیده بودن.
  در پایان یک نظر داشتم:که بچه ها رو با مسئله‌ خود سازی اشنا کنیم .چون برای آینده ایرای اسلامی نیاز مدیرانی داریم که به این مرحله(خود سازی) رسیده باشند ،تا دیگر شاهد اختلاص ها و دزدی و از کار زدن های امروز نباشیم.
  با تشکر.امیر حسین شاملویی / ۱۶ ساله از کرج

 • زینب ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۲

  بسیار جالب مفید و کاربردی بود...انشالله بیشتر از این مطالب بگذارید
  متشکرم