nojavan7ContentView Portlet

قطعا تلخی‌ها خواهد گذشت

به ملّت ایران عرض می‌کنم همان‌طور که در حوادث گوناگون، نه فقط سال 98، در طول این سال‌های متمادی، شجاعانه و با روحیه برخورد کردند، بعد از این هم با همه‌ حوادث با روحیه و با امید برخورد کنند و مطمئن باشند که تلخی‌ها خواهد گذشت.


۱۳۹۹/۱/۱-رهبر انقلاب- پیام نوروزی

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA