nojavan7ContentView Portlet

نوروزت را بساز!

عزیزان من! سعی کنید روز اوّل فروردین را برای خودتان «نوروز» کنید. اوّل فروردین «نوروز» برای آن‌هایی که در درون خود، به فساد و انحطاط گرایش پیدا می‌کنند و خود را از خدا دور می‌کنند، نوروز و عید نیست، روز جشن و شادی نیست؛ شوم است!


۱۳۷۷/۱/۱-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA