nojavan7ContentView Portlet

قدرت ایمان

با ضعف تدارکاتی‌ای که اوّلِ جنگ داشتیم، بعضی‌ها می‌گفتند در مقابل صد تانک، صد تانک لازم است؛ بدون آن نمی‌شود مبارزه کرد! همین شما جوانان نشان دادید که نخیر، در مقابل صد تانک، صد دلِ فداکار لازم است که جان خود را کف دست گیرند. دشمنی که با آن همه تجهیزات و پشتیبانی‌های بین‌المللی آمده بود، مجبور شد ناکام از این مرزها عقب بکشد و ذلیل شود. این موفّقیت به خاطر همین شجاعت‌ها و ایمان‌ها بود.

۱۳۸۱/۶/۲۴- رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA