nojavan7ContentView Portlet

اگر می‌خواهید فتح‌الفتوح کشورتان را رقم بزنید
حالا وقتشه...!
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نوجوانان عازم اردوهای راهیان نور

«فتح‌الفتوح برای یک کشور این است که جوان‌های این کشور، هم خردمند، باتدبیر، مؤمن، پارسا، اهل تضرّع و گریه و عبادت و هم اهل ایستادگی در مقابل دشمن و هم دارای بصیرت باشند که با این‌همه تبلیغاتی که دشمن و ایادی دشمن می‌کنند، فریب نخورند. چنین جوان‌هایی وقتی در کشور وجود داشته باشند، آن کشور مصونیّت پیدا می‌کند.»

1396/12/19-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA