nojavan7ContentView Portlet

خطاهایمان را بنویسیم و خودمان را محاسبه کنیم
غلط‌گیر

انسان به بعضی گناه‌ها عادت کرده، بعضی گناه‌ها را کوچک شمرده و به آن‌ها تن داده. آدم ببیند چطور می‌شود گناهان را کم کرد؛ یعنی بنویسند. همین‌که در توصیه‌ بعضی از احادیث هم هست که خطاهای خودتان را بنویسید، هر شب خودتان را محاسبه کنید. این محاسبه‌ نفس، خیلی چیز خوبی است.

۱۳۹۰/۱/۲۳-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA