nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
بالاتر از فرشته
توصیف شگف‌انگیز آقا به ما
«جوان‌ها مکرّر از من سؤال می‌کنند و در مورد معنویّت و تعالی روحی و مانند اینها نصیحت می‌خواهند؛ آن چیزی که من از بزرگان شنیدم و به شما عرض می‌کنم، یک کلمه است؛ مهم‌ترین کار برای اعتلای معنوی و روحی، پرهیز از گناه است؛ این مهم‌ترین کار است. سعی کنید از گناه پرهیز کنید.» ۱۳۹۴/۴/۲۰-رهبر انقلاب
بالاتر از فرشته