nojavan7ContentView Portlet

برگی از هزاران
فصل رویش
رشد 4 برابری شاخص تولید محصولات کشاورزی

برای تعیین شاخص تولید محصولات کشاورزی، میزان تولید محصولات هرسال با یک بازه زمانی معیار، مقایسه می‌شود. ایران طی 40 سال اخیر با وجود خشک‌سالی و همچنین مهاجرت روستائیان، رشد چشمگیری در زمینه تولید محصولات کشاورزی داشته است. مثلاً قبل از انقلاب در سال 1357 تولید غلات در ایران، 8 و نیم میلیون تن بوده است درصورتی‌که بعد از انقلاب و در سال 1396 تولید غلات در کشورمان به 21 میلیون تن رسیده است.

می‌توانید این لوح را از بسته نمایشگاهی برگی از هزاران سایت نو+جوان دریافت کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA