آخرین اخبار نو+جوان :: RSS :: KHAMENEI.IR http://nojavan.khamenei.ir توضیحات Fa-IRI nojavan@khamenei.ir app@khamenei.ir KHAMENEI.IR هدیه یار مهربان <div style='text-align:justify'><span style='color:#969696; font-family:naskh,tahoma; font-size:14px'>اهدای 115 جلد کتاب از سوی رهبر انقلاب به کتابخانه مسجد ابوذر تهران</span></div> http://nojavan.khamenei.ir/text-48/هدیه_یار_مهربان 2017-07-22T06:12:35+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-48/هدیه_یار_مهربان علم، مبارزه و تشکیلات <div style='text-align: justify;'>میدان آموزشی که امام صادق(ع) به وجود آورد در تاریخ امامان شیعه بی نظیر بود...</div> http://nojavan.khamenei.ir/gallery-169/علم،_مبارزه_و_تشکیلات 2017-07-19T16:33:27+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-169/علم،_مبارزه_و_تشکیلات بازی های نوجوانی رهبر انقلاب http://nojavan.khamenei.ir/video-17/بازی_های_نوجوانی_رهبر_انقلاب 2017-07-19T08:07:51+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/video-17/بازی_های_نوجوانی_رهبر_انقلاب یک توصیه دائمی ورزش یک کار لازم است. من به همه جوان ها، دخترها و پسرها، توصیه دائمی این است که ورزش کنند http://nojavan.khamenei.ir/gallery-168/یک_توصیه_دائمی 2017-07-18T01:42:25+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-168/یک_توصیه_دائمی لبخند زندگی <div style='text-align:justify'><span style='color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma; font-size:11.64px'>تفریحات، موضوعی بسیار مهم و اساسی است.&nbsp;خیلیها هستند که ممکن است آن را جدی نگیرند و فکر کنند&nbsp;می&zwnj;تواند زندگی موفقی باشد. اما چنین نیس http://nojavan.khamenei.ir/gallery-167/لبخند_زندگی 2017-07-17T08:40:57+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-167/لبخند_زندگی گره گرهی که با دست باز میشه، نباید با دندون باز کرد http://nojavan.khamenei.ir/gallery-166/گره 2017-07-16T03:59:53+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-166/گره شکوفا شوید فرمان آقا برای شما:<br />تلاش، پشتکار، امید در راه شکوفا کردن استعدادها و قابلیت هایتان http://nojavan.khamenei.ir/gallery-165/شکوفا_شوید 2017-07-15T00:57:15+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-165/شکوفا_شوید نگاهی به تاریخ جهان http://nojavan.khamenei.ir/text-47/نگاهی_به_تاریخ_جهان 2017-07-13T10:36:26+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-47/نگاهی_به_تاریخ_جهان پس انداز بلندمدت <div style='text-align: justify;'>این ذخیره حافظه را هر چه میتوانید پر کنید</div> http://nojavan.khamenei.ir/gallery-164/پس_انداز_بلندمدت 2017-07-12T15:06:51+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-164/پس_انداز_بلندمدت حجاب چرا؟ برخـــی برای حمایت از حجـاب در کشـورهای مختلـف جهـان &nbsp;راهپیـمایـی می کنند؛ عـده ای هـم می خـواهنـد به زور بـا حجاب مقابله کنند. http://nojavan.khamenei.ir/text-46/حجاب_چرا؟ 2017-07-12T07:48:01+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-46/حجاب_چرا؟ خاک های نرم کوشک http://nojavan.khamenei.ir/text-45/خاک_های_نرم_کوشک 2017-07-12T07:18:03+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-45/خاک_های_نرم_کوشک تن تن و سندباد قصه ای که آقا همیشه تعریف میکردند... http://nojavan.khamenei.ir/text-44/تن_تن_و_سندباد 2017-07-11T15:33:36+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-44/تن_تن_و_سندباد قصه های خوب برای بچه های خوب http://nojavan.khamenei.ir/text-43/قصه_های_خوب_برای_بچه_های_خوب 2017-07-11T14:49:31+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-43/قصه_های_خوب_برای_بچه_های_خوب شکار فرصت ها وقت های خالی آقا توی اتوبوس... http://nojavan.khamenei.ir/gallery-163/شکار_فرصت_ها 2017-07-11T14:16:07+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-163/شکار_فرصت_ها آن بیست و سه نفر http://nojavan.khamenei.ir/text-42/آن_بیست_و_سه_نفر 2017-07-10T15:05:20+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-42/آن_بیست_و_سه_نفر استفاده حداکثری <div style='text-align: justify;'>آقا در دوران نوجوانی چه کتاب هایی میخواندند؟</div>➕میزان مطالعه ایشان http://nojavan.khamenei.ir/gallery-162/استفاده_حداکثری 2017-07-10T14:28:25+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-162/استفاده_حداکثری دانشمند مبارز <div style='text-align: justify;'>مرجع ایرانی که امام هادی علیه السلام به وی سلام رساندند...</div> http://nojavan.khamenei.ir/gallery-161/دانشمند_مبارز 2017-07-09T13:13:06+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-161/دانشمند_مبارز کتاب های رویایی http://nojavan.khamenei.ir/gallery-160/کتاب_های_رویایی 2017-07-09T06:52:13+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-160/کتاب_های_رویایی دوره طلایی <div style='text-align: justify;'>دوره ای که هر چه مطالعه کنید برایتان می ماند و از ذهنتان زدوده نمی شود</div> http://nojavan.khamenei.ir/gallery-159/دوره_طلایی 2017-07-08T13:24:23+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-159/دوره_طلایی دغدغه آقا &nbsp;دستور همیشگی رهبر انقلاب در حملات نظامی http://nojavan.khamenei.ir/gallery-158/دغدغه_آقا 2017-07-07T10:06:24+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-158/دغدغه_آقا