آخرین اخبار نو+جوان :: RSS :: KHAMENEI.IR http://nojavan.khamenei.ir توضیحات Fa-IRI nojavan@khamenei.ir app@khamenei.ir KHAMENEI.IR معلم اخلاقی http://nojavan.khamenei.ir/text-165/معلم_اخلاقی 2018-05-20T08:34:09+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-165/معلم_اخلاقی ماه ضیافت الهی http://nojavan.khamenei.ir/gallery-458/ماه_ضیافت_الهی 2018-05-18T07:42:02+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-458/ماه_ضیافت_الهی گزارش تصویری محفل انس با قرآن کریم http://nojavan.khamenei.ir/gallery-457/گزارش_تصویری_محفل_انس_با_قرآن_کریم 2018-05-18T03:45:44+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-457/گزارش_تصویری_محفل_انس_با_قرآن_کریم صمیمی و انقلابی http://nojavan.khamenei.ir/text-164/صمیمی_و_انقلابی 2018-05-18T03:01:00+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-164/صمیمی_و_انقلابی نزدیک شو http://nojavan.khamenei.ir/text-163/نزدیک_شو 2018-05-18T02:34:05+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-163/نزدیک_شو نماز و اثر گناهان http://nojavan.khamenei.ir/gallery-456/نماز_و_اثر_گناهان 2018-05-16T04:39:58+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-456/نماز_و_اثر_گناهان زیر پوست غرب http://nojavan.khamenei.ir/text-162/زیر_پوست_غرب 2018-05-15T05:56:32+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-162/زیر_پوست_غرب زیر پوست غرب http://nojavan.khamenei.ir/text-161/زیر_پوست_غرب 2018-05-15T04:26:40+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-161/زیر_پوست_غرب یک نسخه باحال! http://nojavan.khamenei.ir/gallery-455/یک_نسخه_باحال! 2018-05-14T07:46:41+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-455/یک_نسخه_باحال! مخالفت آمریکا با جمهوری اسلامی http://nojavan.khamenei.ir/gallery-454/مخالفت_آمریکا_با_جمهوری_اسلامی 2018-05-14T07:18:01+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-454/مخالفت_آمریکا_با_جمهوری_اسلامی به وقت علم http://nojavan.khamenei.ir/text-160/به_وقت_علم 2018-05-12T06:41:59+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-160/به_وقت_علم در متن کتاب http://nojavan.khamenei.ir/text-159/در_متن_کتاب 2018-05-12T04:37:31+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-159/در_متن_کتاب گزارش تصویری بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب http://nojavan.khamenei.ir/gallery-453/گزارش_تصویری_بازدید_رهبر_معظم_انقلاب_از_نمایشگاه_کتاب 2018-05-12T02:35:37+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-453/گزارش_تصویری_بازدید_رهبر_معظم_انقلاب_از_نمایشگاه_کتاب عهد رو هوا http://nojavan.khamenei.ir/gallery-452/عهد_رو_هوا 2018-05-09T09:41:44+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-452/عهد_رو_هوا شلیک به بهانه های بنی آمریکایی! <div style='text-align: justify;'><span style='color:#003300;'><span style='font-size:18px;'>&laquo;اگر فردا اعلام کنید که دیگر موشک تولید نمی&zwnj;کنیم، حتماً یک بهانه و قضیه دیگر را مطرح می&zwnj;کنند چرا که دعوای آنها با ما بنیادی است و آمریکا با اصل جمهوری اسلامی مخالف است.&raquo; این جمله بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار صبح امروز (چهارشنبه) در دانشگاه فرهنگیان است. رهبر انقلاب علاوه بر این با اشاره به علت اصلی دشمنی آمریکایی ها با جمهوری اسلامی گفتند: &laquo;آمریکایی ها نوکرانی می&zwnj;خواهند که مانند برخی حکام کشورهای منطقه فقط اطاعت کنند اما جمهوری اسلامی عزت خود و ملت ایران را به رخ آنها می&zwnj;کشد و این عظمت و سرافرازی برای آنها قابل تحمل نیست.&raquo;</span></span></div> http://nojavan.khamenei.ir/text-158/شلیک_به_بهانه_های_بنی_آمریکایی! 2018-05-09T08:51:32+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-158/شلیک_به_بهانه_های_بنی_آمریکایی! گزارش تصویری دیدار دانشگاه فرهنگیان http://nojavan.khamenei.ir/gallery-451/گزارش_تصویری_دیدار_دانشگاه_فرهنگیان 2018-05-09T07:05:45+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-451/گزارش_تصویری_دیدار_دانشگاه_فرهنگیان انتخاب مقاومت http://nojavan.khamenei.ir/text-157/انتخاب_مقاومت 2018-05-08T11:04:35+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-157/انتخاب_مقاومت وظیفه ما http://nojavan.khamenei.ir/video-57/وظیفه_ما 2018-05-05T04:26:10+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/video-57/وظیفه_ما آماده سربازی ام http://nojavan.khamenei.ir/gallery-450/آماده_سربازی_ام 2018-05-05T03:53:12+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-450/آماده_سربازی_ام بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کالای ایرانی http://nojavan.khamenei.ir/gallery-449/بازدید_رهبر_انقلاب_از_نمایشگاه_کالای_ایرانی 2018-04-30T09:36:50+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-449/بازدید_رهبر_انقلاب_از_نمایشگاه_کالای_ایرانی