آخرین اخبار نو+جوان :: RSS :: KHAMENEI.IR http://nojavan.khamenei.ir توضیحات Fa-IRI nojavan@khamenei.ir app@khamenei.ir KHAMENEI.IR ما همان نسلیم http://nojavan.khamenei.ir/gallery-39/ما_همان_نسلیم 2017-02-10T03:24:39+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-39/ما_همان_نسلیم دیکتاتور حقیر http://nojavan.khamenei.ir/gallery-38/دیکتاتور_حقیر 2017-02-09T13:00:46+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-38/دیکتاتور_حقیر بیماری مضاعف http://nojavan.khamenei.ir/gallery-37/بیماری_مضاعف 2017-02-08T03:26:10+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-37/بیماری_مضاعف ذلت همایونی . http://nojavan.khamenei.ir/gallery-36/ذلت_همایونی 2017-02-08T01:07:55+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-36/ذلت_همایونی به کام دربار . http://nojavan.khamenei.ir/gallery-35/به_کام_دربار 2017-02-06T10:01:11+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-35/به_کام_دربار ساواک جهنمی . http://nojavan.khamenei.ir/gallery-34/ساواک_جهنمی 2017-02-04T14:20:05+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-34/ساواک_جهنمی ارباب و رعیت http://nojavan.khamenei.ir/gallery-33/ارباب_و_رعیت 2017-02-04T06:09:50+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-33/ارباب_و_رعیت سیری ناپذیر . http://nojavan.khamenei.ir/gallery-32/سیری_ناپذیر 2017-02-02T09:03:56+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-32/سیری_ناپذیر رژیم ضد فرهنگ . http://nojavan.khamenei.ir/gallery-31/رژیم_ضد_فرهنگ 2017-02-01T13:02:37+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-31/رژیم_ضد_فرهنگ #خاندان_ویرانی <h3><span style='color:#FF0000'><strong>منتظر پوسترهای تکمیلی باشید...</strong></span></h3> http://nojavan.khamenei.ir/gallery-30/#خاندان_ویرانی 2017-01-31T15:15:12+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-30/#خاندان_ویرانی آماده شوید! فردای این کشور متعلق به شما نوجوانان است؛ شماها هستید که این کشور و این ملت را و این حرکت را و این تاریخ را اداره خواهید کرد؛ خودتان را برای آن روز آماده کنید. http://nojavan.khamenei.ir/gallery-29/آماده_شوید! 2017-01-24T04:07:54+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-29/آماده_شوید! مراسم جشن تکلیف دانش آموزان با حضور رهبر انقلاب جشن تکلیف در حقیقت جشن تشرف یک نوجوان به ساحت لطف و توجه پروردگاه است. http://nojavan.khamenei.ir/video-3/مراسم_جشن_تکلیف_دانش_آموزان_با_حضور_رهبر_انقلاب 2017-01-24T02:36:01+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/video-3/مراسم_جشن_تکلیف_دانش_آموزان_با_حضور_رهبر_انقلاب مراسم جشن تکلیف دانش آموزان با حضور رهبر انقلاب جشن تکلیف در حقیقت جشن تشرف یک نوجوان به ساحت لطف و توجه پروردگاه است. http://nojavan.khamenei.ir/video-3/مراسم_جشن_تکلیف_دانش_آموزان_با_حضور_رهبر_انقلاب 2017-01-24T02:36:01+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/video-3/مراسم_جشن_تکلیف_دانش_آموزان_با_حضور_رهبر_انقلاب ماموریت برای خوشبختی <div style='text-align:justify'>سه شنبه 23 آذر سال 95&nbsp; برای نوجوانانی که تازه به سن تکلیف رسیده بودند روزی مهم به یادماندنی شد. روزی که حسینیه امام (ره) محفل جشن تکلیف پسران دانش آموز با حضور رهبر انقلاب بود و پسران نوجوان نماز مغرب و عشای خود ر http://nojavan.khamenei.ir/text-8/ماموریت_برای_خوشبختی 2016-12-18T04:41:34+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-8/ماموریت_برای_خوشبختی ماموریت برای خوشبختی <div style='text-align:justify'>سه شنبه 23 آذر سال 95&nbsp; برای نوجوانانی که تازه به سن تکلیف رسیده بودند روزی مهم به یادماندنی شد. روزی که حسینیه امام (ره) محفل جشن تکلیف پسران دانش آموز با حضور رهبر انقلاب بود و پسران نوجوان نماز مغرب و عشای خود ر http://nojavan.khamenei.ir/text-8/ماموریت_برای_خوشبختی 2016-12-18T04:41:34+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-8/ماموریت_برای_خوشبختی ماموریت برای خوشبختی امشب مراسم جشن تکلیف دو هزار تن از دانش&zwnj;آموزان پسر مدارس شهر تهران، با اقامه نماز مغرب و عشاء به امامت حضرت آیت الله خامنه&zwnj;ای در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.<br />&nbsp; http://nojavan.khamenei.ir/text-5/ماموریت_برای_خوشبختی 2016-12-14T06:01:54+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-5/ماموریت_برای_خوشبختی ماموریت برای خوشبختی امشب مراسم جشن تکلیف دو هزار تن از دانش&zwnj;آموزان پسر مدارس شهر تهران، با اقامه نماز مغرب و عشاء به امامت حضرت آیت الله خامنه&zwnj;ای در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.<br />&nbsp; http://nojavan.khamenei.ir/text-5/ماموریت_برای_خوشبختی 2016-12-14T06:01:54+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-5/ماموریت_برای_خوشبختی - - http://nojavan.khamenei.ir/text-7/- 2016-12-14T05:59:59+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-7/- ماموریت برای خوشبختی امشب مراسم جشن تکلیف دو هزار تن از دانش&zwnj;آموزان پسر مدارس شهر تهران، با اقامه نماز مغرب و عشاء به امامت حضرت آیت الله خامنه&zwnj;ای در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد. http://nojavan.khamenei.ir/text-6/ماموریت_برای_خوشبختی 2016-12-14T05:54:56+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-6/ماموریت_برای_خوشبختی