آخرین اخبار نو+جوان :: RSS :: KHAMENEI.IR http://nojavan.khamenei.ir توضیحات Fa-IRI nojavan@khamenei.ir app@khamenei.ir KHAMENEI.IR تأثیر حضور مهم این است که همه بیایند. اگر این همت ادامه پیدا کند، دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست بکند. http://nojavan.khamenei.ir/gallery-121/تأثیر_حضور 2017-05-29T06:17:10+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-121/تأثیر_حضور قلبت را به قرآن گره بزن http://nojavan.khamenei.ir/text-31/قلبت_را_به_قرآن_گره_بزن 2017-05-29T01:52:09+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-31/قلبت_را_به_قرآن_گره_بزن به ستاره ت فرصت بده خدای متعال با آغوش باز ما را می پذیرد... http://nojavan.khamenei.ir/gallery-119/به_ستاره_ت_فرصت_بده 2017-05-28T00:21:49+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-119/به_ستاره_ت_فرصت_بده تبر به ریشه <div>&nbsp;می خواهند فرهنگ جهاد و شهادت را از کتب درسی حذف کنند...</div> http://nojavan.khamenei.ir/gallery-118/تبر_به_ریشه 2017-05-28T00:00:05+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-118/تبر_به_ریشه یک ثروت بی پایان http://nojavan.khamenei.ir/text-30/یک_ثروت_بی_پایان 2017-05-26T09:29:44+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-30/یک_ثروت_بی_پایان همه جا خرم شهر <div style='text-align:justify'>روز فتح خرمشهر حادثه عظیمی بود. در همه کشور یک جشن عمومی خودجوش بوجود آمد.</div>&nbsp;<div style='text-align:left'>رهبر انقلاب - 95/3/3</div> http://nojavan.khamenei.ir/gallery-117/همه_جا_خرم_شهر 2017-05-24T13:45:47+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-117/همه_جا_خرم_شهر روز جشن انتخابات http://nojavan.khamenei.ir/text-29/روز_جشن_انتخابات 2017-05-22T08:56:02+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/text-29/روز_جشن_انتخابات ماموریت مشترک آقا و شما <div style='text-align:justify'>&nbsp;تقوا و تلاش در راه وظیفه الهی اجتماعی و پایبندی به مسیر انقلاب</div> http://nojavan.khamenei.ir/gallery-116/ماموریت_مشترک_آقا_و_شما 2017-05-21T07:15:56+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-116/ماموریت_مشترک_آقا_و_شما سهم خود برای پیش برد کشور را میشناسیم و عمل میکنیم http://nojavan.khamenei.ir/gallery-115/سهم_خود_برای_پیش_برد_کشور_را_میشناسیم_و_عمل_میکنیم 2017-05-21T07:12:02+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-115/سهم_خود_برای_پیش_برد_کشور_را_میشناسیم_و_عمل_میکنیم بعد از اعلام نتایج صبور و مهربان خواهم بود http://nojavan.khamenei.ir/gallery-114/بعد_از_اعلام_نتایج_صبور_و_مهربان_خواهم_بود 2017-05-20T08:12:57+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-114/بعد_از_اعلام_نتایج_صبور_و_مهربان_خواهم_بود بقیه را به پیروی از قانون دعوت می کنم http://nojavan.khamenei.ir/gallery-113/بقیه_را_به_پیروی_از_قانون_دعوت_می_کنم 2017-05-20T08:10:47+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-113/بقیه_را_به_پیروی_از_قانون_دعوت_می_کنم با تحقیق گزینه مطلوبم را به بقیه معرفی می کنم http://nojavan.khamenei.ir/gallery-112/با_تحقیق_گزینه_مطلوبم_را_به_بقیه_معرفی_می_کنم 2017-05-17T13:57:51+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-112/با_تحقیق_گزینه_مطلوبم_را_به_بقیه_معرفی_می_کنم نعمت آزادی کشورم را برای دوستانم یادآوری می کنم <div style='text-align:justify'>فضای آزادی را جمهوری اسلامی به ما داد. اگرچه بعضی ناسپاسی میکنند و از همین فضای آزاد استفاده میکنند و آزادی را نفی میکنند. این ناشکری و ناسپاسی است که بعضی میکنند؛ خب بکنند.&nbsp;</div> http://nojavan.khamenei.ir/gallery-111/نعمت_آزادی_کشورم_را_برای_دوستانم_یادآوری_می_کنم 2017-05-17T13:51:58+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-111/نعمت_آزادی_کشورم_را_برای_دوستانم_یادآوری_می_کنم برنده اصلی انتخابات روز جمعه هر فردی رأی بیاورد، برنده&zwnj;ی اصلی انتخابات، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی هستند. http://nojavan.khamenei.ir/gallery-110/برنده_اصلی_انتخابات 2017-05-17T13:14:27+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-110/برنده_اصلی_انتخابات بیمه انتخابات انتخابات تزریق خون تازه در کالبد نظام جمهوری اسلامی است. http://nojavan.khamenei.ir/gallery-109/بیمه_انتخابات 2017-05-17T07:43:06+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-109/بیمه_انتخابات به بقیه می گویم انتخابات را سَرسَری نگیرند... http://nojavan.khamenei.ir/gallery-108/به_بقیه_می_گویم_انتخابات_را_سَرسَری_نگیرند... 2017-05-15T07:49:31+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-108/به_بقیه_می_گویم_انتخابات_را_سَرسَری_نگیرند... در حد توانم تلاش می کنم مشارکت حداکثری باشد <div style='text-align:justify'>این طور نیست که اگر عده ی زیادی شرکت نکردند، این ها به نظام &laquo;نه&raquo; گفته اند؛ به هیچ وجه اینطور نیست.</div> http://nojavan.khamenei.ir/gallery-107/در_حد_توانم_تلاش_می_کنم_مشارکت_حداکثری_باشد 2017-05-15T00:19:35+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-107/در_حد_توانم_تلاش_می_کنم_مشارکت_حداکثری_باشد انقلاب در انتخاب <div style='text-align:justify'>ملت ایران این فرصت گزینش را تا قبل از &nbsp;انقلاب اسلامی در هیچ دوره&zwnj;ای نداشت.&nbsp;قبل از انقلاب اسلامی، ملت ایران می&zwnj;نشستند تماشا می&zwnj;کردند تا کسی سر کار بیاید.&nbsp;چه کسی آنها را سر کار می&zwnj;آورد؟ http://nojavan.khamenei.ir/gallery-105/انقلاب_در_انتخاب 2017-05-14T23:51:24+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-105/انقلاب_در_انتخاب چراغ قرمز http://nojavan.khamenei.ir/gallery-104/چراغ_قرمز 2017-05-14T00:17:46+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-104/چراغ_قرمز هیچ فرقی ندارد <div style='text-align:justify'>هدف دشمن تغییر اصل نظام اسلامی است. تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ فرقی ندارد.</div>&nbsp;<div style='text-align:left'>رهبر انقلاب -&nbsp;۹۶/۲/۲۰</div> http://nojavan.khamenei.ir/gallery-103/هیچ_فرقی_ندارد 2017-05-13T08:07:42+00:00 http://nojavan.khamenei.ir/gallery-103/هیچ_فرقی_ندارد