ساخت ایران

علت توقف کارها، مدیرِ ضعیف، بی حال، ناامید، غیرانقلابی و بی تحرک است.

  • ۰ نظرها
نمودار فعالیت کاربران در طول هفته گذشته
با کلیک بر روی گزینه ها، الگوی کمرنگ را بسازید