همه ش حل می شود

اگر مدیریت در بخشهای مختلف کشور، متدّین باشد، انقلابی باشد و کارآمد باشد، همه ی مشکلات کشور حل خواهد شد.

  • ۰ نظرها
نمودار فعالیت کاربران در طول هفته گذشته
با کلیک بر روی گزینه ها، الگوی کمرنگ را بسازید