به کام دربار

بسیاری از استانها و شهرها هم از منابع عمومی کشور هیچ حظ و بهره ای نداشتند. پنج فرودگاه اختصاصی ... متعلق بود به وابستگان به دربار شاه.

  • ۰ نظرها
نمودار فعالیت کاربران در طول هفته گذشته
با کلیک بر روی گزینه ها، الگوی کمرنگ را بسازید