اندیشه معطر

در مدرسه برای خواندن آثار شهید مطهری برنامه داشته باشیم...


رهبر انقلاب: "کتابهاى آقاى مطهرى را با هم بخوانید. من همیشه پیش از انقلاب به این بچه‌ها، جوان‌ها که مى‌آمدند پیش من، مى‌گفتم شماها کتاب را نخوانید، کتاب را مباحثه کنید. مثل ما طلبه‌ها که توى مدرسه کتاب را مباحثه مى‌کنیم؛ همخوانى. یک کتاب را با همدیگر بخوانید، مباحثه کنید."- برخی کتب پیشنهادی شهید مطهری برای نوجوانان:+ داستان راستان

+ حماسه حسینی

+ سیری در سیره نبوی

+ جاذبه و دافعه علی

+ اخلاق اسلامی

+ آزادی معنوی

+ ده گفتار

  • ۰ نظرها
نمودار فعالیت کاربران در طول هفته گذشته
با کلیک بر روی گزینه ها، الگوی کمرنگ را بسازید