خدا عاشقت بشود...

  • ۱ نظرها
نمودار فعالیت کاربران در طول هفته گذشته
با کلیک بر روی گزینه ها، الگوی کمرنگ را بسازید
  • علی ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۴

    چه بسیار چفیه ها خونی شدند تا چادر بانوان ایرانی
    خاکی نشود.
    کاش قدر شهدا را می دانستیم.....