بیمه انتخابات

انتخابات تزریق خون تازه در کالبد نظام جمهوری اسلامی است.

  • ۰ نظرها
نمودار فعالیت کاربران در طول هفته گذشته
با کلیک بر روی گزینه ها، الگوی کمرنگ را بسازید