هیچ فرقی ندارد

هدف دشمن تغییر اصل نظام اسلامی است. تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ فرقی ندارد.
 
رهبر انقلاب - ۹۶/۲/۲۰

  • ۱ نظرها
نمودار فعالیت کاربران در طول هفته گذشته
با کلیک بر روی گزینه ها، الگوی کمرنگ را بسازید