۰
۱
۳
۰
۱
۰
۳
۱

یک بهار آسمانی در بهار نوجوانی

رهبر انقلاب: "بعد از ماه رجب ماه شعبان است، بعد، ماه رمضان است،(این سه ماه) بهار معنویت است. شما ها هم مظهر بهار انسانیت هستید، چون در بهار عمر قرار دارید؛ از این بهار معنویت هر چه میتوانید استفاده کنید."
بخشی دیگر از بیانات رهبر انقلاب درباره "یک بهار آسمانی در بهار نوجوانی" را با هم بخوانیم

1.فرصت ویژه
2.لحظه های تکرارنشدنی
3.ماه توسل و استغفار
4.اتصال به بینهایت
5.خودسازی همه جانبه
6.مراقبت از همین الان
7.دخیره انرژی برای کل سال
8.مقطع طلایی

۰